My borzoi/ Mickelangelo Hegerova offsprings


16.07.2000 - with Hepi Hepri Ladoga


03.02.2001 - with Hepi Hepri Metelitsa


17.04.2002 - with Chernaya Polnoch Iz Razdolia


04.06.2005 - with Vedunja Iz Razdolia