My borzoi/ Velikij Bonapart offsprings25.10.2003 - with Estet Classic Sole Loren de Lux

26.11.2003 - with Areta

30.11.2004 - with Balt Akoti Gordostj

02.05.2005 - with Borscana Rag Doll

09.08.2007 - with Apurva Bistkupstwo

24.01.2008 - with Balt Akoti Groza

18.11.2008 - with Borscana Wolverine